BREAKING NEWS
Home » INTERVISTAT » Intervistë me Drejtorin e Përgjithshëm të Ministrisë së Jashtme të Sllovenisë në iTIMES

Intervistë me Drejtorin e Përgjithshëm të Ministrisë së Jashtme të Sllovenisë në iTIMES

Sytë tek  Samiti i ardhshëm për diskutimin e çështjes së refugjatëve kanë  të gjitha vendet që janë të përfshirë në një mënyrë apo një tjetër  në këtë  çështje të “ djegur”.

Një vend prej tyre është Sllovenia e cila në ditët e fundit ka vendosur për të vënë frenat në migrimin paaftë, siç vuri në dukje, për ta përballuar.

Drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme sllovene, David Brozina foli në iTIMES me gazetarin Jorgos  Fokiano  për çështjen gjithëpërfshirëse të refugjatëve.

Cila është “politika”, e ndjekur nga Sllovenia për çështjen e krizës së refugjatëve?

Kur në shtator të vitit 2015 u bë e qartë se flukset e migrimit do të rriteshin në vend, kemi bërë përpjekje intensive për të krijuar mjedise të përshtatshme  për pritjen e organizuar  për ndihmë mjekësore dhe informacione të tjera për refugjatët në bashkëpunim me OJQ të ndryshme. Shumë shpejt, megjithatë, u bë e qartë se emigrantët që  nuk kanë të drejtë të mbrojtjes ndërkombëtare i  janë bashkuar në rritje  rrjedhave, duke e bërë shumë të vështirë punën e auditimit dhe regjistrimit të tyre. Prandaj, ne  bëmë thirrje për një takim të vendeve të Ballkanit, të organizuar nga Komisioni Evropian në Bruksel, më 25 tetor, duke  kërkuar ndihmë dhe nga shtetet anëtare të tjera të BE-së.

Sllovenia, edhe pse  ka qenë e rënduar, është  përpjekur që në mënyrë aktive për të ndihmuar vendet e tjera. Marrim pjesë në operacionin EUNAVFOR në Mesdhe, ndërkohë që policët tanë janë të vendosur në misionin e FRONTEX-it në Greqi dhe në kufirin me Maqedoninë. Ne e bëjmë atë që ne mundemi për të lehtësuar situatën e tanishme. Ne presim, megjithatë, dhe nga të tjerët që të bëjnë pjesën e tyre dhe të zbatojnë vendimet që janë rënë dakord.

Më 19 shkurt, Këshilli Evropian ftoi shtetet Shengen për zbatimin e plotë të legjislacionit të Traktatit për të ndaluar rrjedhjen e emigracionit. Kjo u konfirmua në takimin e liderëve të BE-së më 7 mars, për këtë arsye, Slovenia sot zbaton plotësisht kontrollit kufitar.

Është e qartë se ndërprerja e rrjedhjes do të kërkojë zbatimin e menjëhershëm të të gjitha masave të tjera për të lehtësuar presionet migratore në Greqi. Ajo duhet të vendos  në praktikë një plan të veprimit me Turqinë, për aq kohë sa është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe të BE-së. Zbatimin e programit të rënë dakord  për rivendosjen dhe kthimin efektiv të emigrantëve ekonomikë, së bashku me një kontroll efektiv të kufijve të jashtëm dhe për të trajtuar shkaqet rrënjësore të migrimit.

-Në çfarë niveli është bashkëpunimi ndërmjet Sllovenisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian për çështjen e refugjatëve?

Ne mbështesim bashkëpunimin ndërmjet të gjitha vendeve të “korridorit të Ballkanit.” Vetëm një koordinim i ngushtë për të parandaluar skenarët e  padëshiruar në rajon. Për fat të keq, në fillim të krizës, bashkëpunimi ishte shumë i varfër. Ne pamë se vende të ndryshme kanë  pasur qasje të ndryshme. Megjithatë, gjithmonë jemi mbështetur në  idenë se ne duhet të zbatojmë ligjin e Traktatit Shengen në masën maksimale të mundshme, edhe pse me një fluks të tillë masiv që nuk është  diçka e zbatueshme. Konsultimet tani janë të rregullta dhe duhet të vazhdojnë për të diskutuar dhe për të rënë dakord për veprim të përbashkët.

-Mendoni se mbyllja e kufijëve është një politikë në përputhje me frymën evropiane?

Kufijtë e Bashkimit Evropian nuk janë të mbyllura, por ne duhet të gjejmë një zgjidhje që në fakt ka për qëllim mbrojtje  vetëm për refugjatët në nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. Ne besojmë se programi i zhvendosjes është e vetmja qasje e saktë për të arritur këtë. Përndryshe,  do të hyjnë në BE-së një numër i madh të njerëzve të cilët nuk do të kanë të drejtë të qëndrojnë në këto vende.

Shtetet anëtare të BE-së janë të lirë të pranojnë njerëzit në territoret e tyre, por kjo duhet të bëhet me zbatimin e plotë të legjislacionit të Shengenit. Traktati i Shengenit, për më tepër, nuk është kundër  të drejtës humanitare ndërkombëtare apo autoriteteve.

Me të hyrë në BE, personat që duhet të inspektohen, regjistrohen gjejnë dhe  mbrojtje. Ata të cilët nuk i plotësojnë kërkesat nuk duhet  t’u lejohet hyrja. Këto janë rregullat. Duhet të bëjmë dallimin në mes aspekteve humanitare, nga njëra anë, dhe aspektit të  sigurisë në anën tjetër. Çdo anëtar i zonës Shengen ka një detyrim për të nderuar këto angazhime, ose për të kërkuar ndihmë, në qoftë se  nuk mund ta bëjë këtë.

Së fundi, ne duhet të bëjmë të qartë se Schengen nuk zhduket si pasojë e krizës së migrimit. Qasja e “rrjedhës”, që është përdorur nga shumë prej “vendeve të rrugës së Ballkanit ”  nga shtatori duhet të zëvendësohet me zgjidhjen e organizuar të refugjatëve në nevojë për mbrojtje të menjëhershme direkt nga vendqëndrimet “hotspot-et” dhe programeve të risistemimit nga kampet e refugjatëve. Samiti më 18-19 shkurt, e  tha këtë  në mënyrë të qartë.

Në këtë moment Greqia është në një situatë shumë të vështirë nga flukset e vazhdueshme e refugjatëve. A besoni se qeveria greke po ndjek politikën e duhur për këtë çështje dhe, nëse jo, çfarë duhet të ndryshojë?

Greqia është padyshim nën presion të madh dhe duhet të ndihmohet. Ne  vlerësojmë shumë të gjitha përpjekjet për menaxhimin e kësaj krize nga qeveria greke dhe qytetarët e saj. Megjithatë, politika e “rrjedhës” nuk është qasje e drejtë në një shtet me përmasa të tilla. Projekti i-tetorit u pajtua, dhe nga Greqia, ku u tha se të gjitha vendet duhet të krijojnë objektet të pritjes.

Greqia ka ranë dakord për të krijuar “hotspotet”pikat e nxehta , për një kapaciteti  prej 50.000 mijë vetash në ishuj  për refugjatët.  Ne besojmë se ka ende hapësirë ​​për veprim nga ana e autoriteteve greke, me ndihmën e Frontex dhe partnerë të tjerë. Ditët e ardhshme të Këshillit të BE-së do të bien dakord për një program ekonomik që do të ndihmojë Greqinë me fonde të konsiderueshme për të arritur këto objektiva.

A mund të presim një zgjidhje në samitin e ardhshëm të BE-së?

Në çdo takim ne jemi një hap më afër një zgjidhje të përgjithshme, edhe pse ne duhet të veprojmë shpejt. Tani që rrjedha e emigracionit të paligjshëm ka ndaluar, ne presim që takimi tjetër do të bëjë një hap përpara për të gjetur një zgjidhje të përbashkët për programin e zhvendosjes për refugjatët që janë në pikat e nxehta, “hotspot-et”  greke, ndërsa të arrijnë në  fiksimin e një plan veprimi të përbashkët me Turqinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

test