BREAKING NEWS
Home » GREQI » Shpërblime konsumatorëve të energjisë elektrike , paguan në kohë

Shpërblime konsumatorëve të energjisë elektrike , paguan në kohë

Me kthimin e dyfishit të  shumës do të shpërblehen debitorët e energjisë elektrike në Greqi, shumë e cila do të kthehet nëpërmjet të ardhurave vjetore  në zonat ku banojnë.

Në veçanti, programi përfshin  konsumatorët me familje dhe  të cilët kanë paguar të gjitha faturat e vitit  2015 deri në datën e skadimit, pavarësisht nga metoda e pagesës. Llogaritë mund të shlyhen në  101 qendrat e pagesës së energjisë elektrike në mbarë Greqinë, si dhe:

Në zyrë postare

Bankat, e-banking, telefon-banking, ATM dhe Automated Teller Machines, etj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

test