BREAKING NEWS
Home » GREQI » Programi i ri i OAED për të papunët 18-24 vjet

Programi i ri i OAED për të papunët 18-24 vjet

 

Në praktik ka filluar ditën e martë (16/2), programi i ri të “trajnimit dhe çertifikimit  të mundësive  të të rinjve të papunë, të moshës 18-24 vjeç , në ndërmarrjet private dhe në sektorët e teknologjisë së lartë të ekonomisë greke”.

Sipas një njoftimi nga Ministria e Punës, buxheti i programit të  përgjithshëm  është 39.75 milionë euro,  synon punësim të të diplomuarve të mesëm dhe të diplomuarit në Universitete AEI dhe TEI.

Programi i subvencionuar i trajnimit përfshin kompanitë aktive në: Furnizim Zinxhiri (Logistics), Tregëtisë me pakicë, Tregti Ndërkombëtare (theks në sektorin primar). Teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK)

Të papunët e regjistruar në OAED mund të paraqesin kërkesë vetëm në mënyrë elektronike, formularin e aplikimit, në varësi të specialitetit të tyre, pasi  platforma është  projektuar posaçërisht elektronike: www.logistics-eede.gr, www.esee-emporio.gr, www.exagogiko- eede.gr, http://edu.sepe.gr

Dorëzimi i aplikacioneve elektronike për përfituesit e mundshëm do të fillojë më 02.16.2016 në orën 16:00 dhe përfundon më 3/31/2016 në 23:59:59.

Me ri-dizajnimin e programit, përfituesit do të marrin 1,471 euro dhe jo 799 euro, si ishte menduar fillimisht. Rritja e 84% të pagave të papunë në trajnim u ngrit për shkak se raporti shpenzim u përmbys në mes të ofruesve të trajnimit dhe të papunëve. Gjithashtu, plani fillestar parashikonte tarifë ofrues për çdo segment të trajnimit 1,050 euro, ndërsa dizajni i ri, ofruesi për çdo kurs trajnimi do të marrin 840 euro (duke u reduktuar  20%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

test